Primeiro encontro de artistas de arte e natureza

encontro natureza mardesia

Primeiro encontro de artistas de arte e natureza, realizado nas estancias e contorna de Mardesía. Tres días nos que distinguidos artistas galegos realizarán as súas obras polo complexo intermareal de A Lanzada.

Comments are closed.
¿Necesitas ayuda?